რჩეული პროექტები

ბოლო ათი წლის განმავლობაში ჩვენმა გუნდმა არაერთი დიდი თუ მცირემასშტაბიანი პროექტი განახორციელა. იხილე რჩეული პროექტები ქვემოთ

Head.org.ge

Head.org.ge

Genderequality.ge

Genderequality.ge

Chaerte.sca.ge

Chaerte.sca.ge

Rda.gov.ge

Rda.gov.ge

ვებგვერდი: Segeorgia.org

ვებგვერდი: Segeorgia.org

გაქვთ პროექტის იდეა ?